Svensk spelreglering

Svenska spelregler har under flera år blivit omdebatterat och en omfattande utredning av regeringen har pågått i över 10 år. Det som man främst har fokuserat på och som är till fördel för spelmarknaden är bland annat att ha en tydligare reglering för svenska onlinecasinos och att öka säkerheten på spelen. Konsumentskyddet skall förhoppningsvis bli bättre genom den nya regleringen. Detta skall man lyckas med genom ett nytt licenssystem, vilket tvingar alla aktörer att ha giltiga spellicens för att fungerar på den svenska marknaden. Man beräknar att den nya spelregleringen skall träda i kraft den form den 1 januari 2019.

Nya lagar som skall motverka spelfusk

Spel online har ökat snabbt under de senaste åren och i takt med detta har man också sett en ökad kriminell verksamhet knuten till onlinespel. Bland annats så har matchfixning, där man på något sätt påverkar resultatet av ett spel, förekommit och nu vill man sätta stopp på detta genom nya lagar. Spelmyndigheten i Sverige har i uppdrag att besluta om licenser och förebygga matchfixning.

Ökad trygghet online

Idag så har inget svenskt företag tillåtelse att fungera online, men det innebär inte att man inte kan spela online på casino här i Sverige. Istället så har företagen licens i andra länder, men kunderna kan fortfarande vara från Sverige. Svenska Spel har exempelvis velat konkurrera med dessa företag online, men inte har tillåtelse på grund av svensk lag. Förändringarna som träder i kraft 2019 kommer antagligen att ändra på detta. Vidare så har man också kommit fram till skapa ett centralt register för spelare, med syfte att minska spelmissbruk. Idag så erbjuder en del hemsidor en självavstängning, men det innebär inte att man inte kan spela vid en annan sajt. Ett centralt register skulle kunna minska risken för ett fortsatt spelproblem. Vidare så har man också ett förslag som handlar om att begränsa casinobonusar, vilket i sin tur bör leda till ett mer ansvarsfullt spelande.